Uszczelki

MATERIAŁY


Guma EPDM z etylo-propylenewego-dienowego-monomeru (klasy M), rodzaj syntetycznej gumy, jest elastomerem o szerokim wachlarzu zastosowań. 

Pośród kauczuków ma ona najbardziej rozpowszechnione użycie z uwagi na jej dużą uniwersalność oraz doskonałe właściwości; jest ona stosowana zarówno w wytłaczaniu jednoskładniowym jak i łącząc kilka rodzajów EPDM oraz wprowadzając dodatkowo włókno zabezpieczające przed rozciąganiem. Firma STACPOL jest liderem w produkcji uszczelek podwójnie wytłaczanych z EPDM. Ten produkt jest doskonały dla uszczelek rozwieranych w systemach zabudowań, gdyż gąbczasty kauczuk osiąga większą szczelność i lepsze zachowanie. 

 

WŁAŚCIWOŚCI

 • WyróżniajÄ…ca siÄ™ odporność na ciepÅ‚o, ozon i promieniowanie UV
 • Podwyższony współczynnik tarcia, również w niskich temperaturach
 • Podwyższona elastyczność w niskich temperaturach
 • Szczelność na wodÄ™ i izolacja cieplna
 • Przepuszczalność powietrza
 • TÅ‚umienie akustyczne
 • Podwyższone wÅ‚asnoÅ›ci odksztaÅ‚cania
SILIKON: Guma silikonowa jest elastomerem składającym się z silikonu, samego polimeru wraz z węglem, wodorem i tlenem. Gumy silikonowe są używane zazwyczaj w przemyśle i występuje wiele różnych formuł. 

Gumy silikonowe są często polimerami jedno lub dwu składnikowymi. Ten produkt zazwyczaj jest niereakcyjny, stabilny i odporny w ekstremalnych środowiskach i temperaturach wahających się pomiędzy −40°C i +200°C nie tracąc swoich praktycznych własności. Uszczelki silikonowe firmy STACPOL wyróżniająco są obecne m.in. w branży zabudowań, branży szklarskiej, budownictwie i sektorze motoryzacyjnym. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

 • Odporność na ekstremalne temperatury
 • Duża odporność na odksztaÅ‚canie po Å›ciskaniu
 • Podwyższona odporność chemiczna i dobra odporność ogniowa
 • Odporność na warunki atmosferyczne, ozon, promieniowanie i wilgoć
 • DÅ‚ugi okres użytkowania
 • Kompatybilny z silikonem strukturalnym
 • Możliwy do zabarwienia na kolor z karty RAL
PVC, polichlorek winylu jest uzyskiwany w drodze polimeryzacji monomeru chlorku winylu.

 Powszechnie jest wykorzystywany w budownictwie z uwagi na jego trwałość. Poprzez dodanie środków uplastyczniających może stać się bardziej miękki i elastyczny. Odporność chemiczna i biologiczna PVC pozwoliły na jego użycie w wielu zastosowaniach. Przez dodanie środków stabilizujących i modyfikujących uderzenia zamienił się on w popularny materiał do izolacji ram drzwiowych i okiennych, uszczelek do kabin prysznicowych, markiz i żaluzji oraz innych zastosowań uszczelek, w których koszt lub podatność na korozję ogranicza użycie metalu. 

 

WŁAŚCIWOŚCI

 • Podwyższona odporność, sztywność i trwaÅ‚ość mechaniczna
 • Podwyższona odporność na substancje chemiczne
 • Nieprzepuszczalny na gazy i ciecze
 • Minimalna absorbcja wody
 • Odporny na dziaÅ‚anie grzybów, bakterii, owadów i gryzoni
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Możliwy do zabarwienia na kolor z karty RALTPE - Elastomery termoplastyczne, również znane jako TPE, są fizyczną mieszaniną polimerów (zazwyczaj plastiku i kauczuku) która tworzy materiały o właściwościach termoplastycznych i elastomerów.

TPE jest idealny dla elementów wymagających doskonałego zmęczenia na zginanie, szerokich właściwości użycia i temperatur. Wytrzymuje rozdzieranie, odkształcanie z uwagi na zmęczenie materiałowe i ścieranie. Jednocześnie, dostarcza odporności i sztywności, oprócz wyróżniającej się wiązkości i odporności na węglowodory oraz wiele innych cieczy.
  WŁAŚCIWOŚCI
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka odporność na zużycie
 • Dobra zdolność odzyskiwania ksztaÅ‚tu
 • Dobra odporność cieplna
 • Wysoka estetyka powierzchni
 • Możliwy do zabarwienia na kolor z karty RALPOLIPROPYLEN (PPH) jest wykorzystywany w naszych procesach podwójnego wytłaczania z TPE. PPH jest termoplastycznym propylenem należącym do grupy poliolefin. Zazwyczaj polipropylen jest ciągliwy i elastyczny, szczególnie gdy przybiera postać kopolimeru z etylenem. To pozwala na użycie polipropylenu jako tworzywa technicznego. Wspomniany materiał jest umiarkowanie tani i można sprawić, że będzie półprzezroczysty gdy jest bez koloru, lecz nie jest tak łatwo uczynić aby był półprzezroczysty, jak w przypadku polistyrenu, włókna akrylowego czy określonych tworzyw. Często są dodawane pigmenty, aby był nieprzezroczysty lub kolorowy. Polipropylen wykazuje dobrą odporność na zmęczenie materiałowe. 

 

WŁAŚCIWOŚCI

 • Podwyższona odporność na temperatury
 • Dobre wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci antyadhezyjne
 • Podwyższona odporność chemiczna
 • Dobra odporność na promieniowanie UV
 • Możliwy do zabarwienia na kolor z karty RALMateriały termoplastyczne dynamicznie wulkanizowane, TPV to specjalny rodzaj termoplastycznych elastomerów utworzonych z mieszaniny polipropylenu i gumy EPDM dynamicznie zwulkanizowanej (PP/EPDM), przez co uzyskuje się własności zbliżone do elementów wyprodukowanych z gumy i wyższe od innych, wytwarzanych z tradycyjnych tworzyw sztucznych. Jego skład sprawia, że jest kompatybilny i szczególnie odpowiedni do procesów podwójnego wytłaczania profili z polipropylenu. 

  WŁAŚCIWOŚCI
 • Wysoka odporność na Å›cieranie
 • Odporność na olej i tÅ‚uszcz
 • Delikatny w dotyku
 • PrzeciwpoÅ›lizgowy
 • Możliwy do zabarwienia na kolor z karty RAL
Etylen-co-octan winylu, EVA to materiał termoplastyczny o twardości wyższej niż TPE czy TPV. Jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne, promieniowanie nadfioletowe, wodę i ozon. Jest dostępny w formie szyby, a jego doskonała odporność na wodę zamienia go w idealny materiał do użycia w łazienkach lub w elementach bardzo wystawianych na wilgoć. 

  WŁAŚCIWOŚCI
 • Odporność na niskie temperatury
 • Odporność na wodÄ™
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na ozon
 • WykoÅ„czenie - szybaNBR  (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy) lub kauczuk nitrylowy. To kopolimer akrylonitrylu i butadienu. Kauczuk nitrylowy należy do grupy kauczuków syntetycznych o lepszej odporności niż oleje i węglowodory.  Część polibutadienu nadaje mu elastycznych właściwości podczas gdy część poliakrylonitrylu, silnie polarna, dostarcza mu odporności na związki niepolarne takie jak benzyny, oleje i rozpuszczalniki węglowodorowe. 
  WŁAŚCIWOŚCI

 • Odporność na oleje i wÄ™glowodory
 • Doskonale odporny na podwyższone temperatury
 • Dobra adhezja do stali
 • Odporny na kwasy (za wyjÄ…tkiem utleniajÄ…cych)
 • Odporny na alkalia i sole
 • Niska przepuszczalność powietrza, gazu naturalnego, propanu i butanu 
   

LEPISZCZE: dla produkcji naszych wałków samoprzylepnych wykorzystujemy taśmy o wysokich świadczeniach na podłożu z przezroczystego poliestru i zmodyfikowanego lepiszcza akrylowego, które posiada wysoką adhezję do powierzchni złuszczonej i pociętej. Jego wysoki stopień lepkości gwarantuje dokładne połączenie po zastosowaniu na gładkich powierzchniach takich jak: drewno, aglomerat, aluminium, anodowane aluminium, PVC, żelazo, szyba i szkło. 

Posiadamy nowoczesny i zautomatyzowany obiekt do pokrywania lepiszczem taśmy do profilu, co pozwala nam na zagwarantowanie maksymalnej jakości produktu.

 

NYLON to sztuczny polimer który należy do grupy poliamidów. Nylon to elastyczne i wytrzymałe włókno przędne, do którego można dodać włókno szklane dla zwiększenia sztywności.

Uszczelki firmy STACPOL ze wstawką z włókna pozwalają na wprowadzenie uszczelki do kanału pociągając za nią bez rozciągania uszczelki, zapewniając w ten sposób jej poprawne zamontowanie.
Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN