Uszczelki

Termoplastycznych

Wytłaczanie z TPE  

Zastosowanie TPE (elastomeru termoplastycznego) za każdym razem jest coraz częstsze dla uszczelek dynamicznych, nieprzepuszczających i przy wstawianiu szyb z uwagi na jego doskonałe własności przede wszystkim elastyczności i odzyskiwania kształtu, będąc wysoko odpornym na promieniowanie UVA, słoną wodę, ozon i zanieczyszczenie atmosferyczne.

 

Podwójne wytłaczanie z TPE 

Polega na jednoczesnym wytłaczaniu polipropylenu i TPE. Doskonały projekt do uzyskania szczególnego połączenia właściwości dla każdego celu.

Podwójne wytłaczanie różnej twardości PP i TPE to ciągły proces, który pozwala na powstanie produktu pół obrobionego na bazie obydwóch tych materiałów, lecz aby doszło do ich powiązania każdy z nich musi ulec uplastycznieniu w innej wytłaczarce. Zazwyczaj połączenie materiałów następuje za pomocą rozdzielnika strumieni, który ma wloty z każdej wytłaczarki dla ukształtowania konfiguracji i procentów materiału, a na jego wyjściu ma połączenie do głowicy tak, aby ustnik wytłaczarki dostarczył ostatecznego kształtu produktowi do wytworzenia. 

Nasze projekty podwójnego wytłoczenia z TPE głównie skupiają się na uszczelkach z poślizgiem, takie jak uszczelki do okien przesuwnych i rozwieranych.

 

 
Potrójne wytłaczanie materiałów termoplastycznych

Potrójne wytłaczanie to ciągły proces który pozwala na powstanie pół obrobionego produktu z różnych materiałów, lecz aby doszło do ich powiązania każdy z nich musi ulec uplastycznieniu w innej wytłaczarce. 

Zazwyczaj połączenie materiałów następuje za pomocą rozdzielnika strumieni, który ma wloty z każdej wytłaczarki dla ukształtowania konfiguracji i procentu materiału, a na wyjściu ma połączenie do głowicy tak, aby ustnik wytłaczarki dostarczył ostatecznego kształtu produktowi do wytworzenia. Obiekty do potrójnego wytłaczania są zasadniczo takie same jak te do wytłaczania, za wyjątkiem tego, że posiadają kilka niezależnych wytłaczarek dla każdego składnika pół obrobionego produktu, a głowica posiada indywidualny rozdzielacz lub dystrybutor dla każdego składnika w taki sposób, że chwilę przed wypchnięciem z formy łączą się różne strumienie w ustniku wytłaczarki i ulegają stopnieniu w jeden.


Za pomocą tej techniki jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby praktycznie każdej branży przemysłowej.


Główne zalety potrójnego wytłaczania:
Połączenie szczególnych właściwości: Uzyskuje się optymizację właściwości najdroższych polimerów, zmniejszając całkowitą potrzebną ilość do spełnienia 


specyficznego celu, w porównaniu z błoną jednowarstwową w której składniki są wymieszane. 

Potrójne wytłaczanie polimeru o wysokiej odporności umożliwia otrzymanie niezmiernie małych grubości, a jednocześnie na przedłużenie lub udoskonalenie zasadniczych własności.

Zastosowania: 
Dynamiczne uszczelki w systemach okien odsuwnych / przesuwnych. Zestawienie TPE z różnymi sztywnymi polimerami samosmarownymi pozwala nam na połączenie w tej samej uszczelce dobrego zachowania dynamicznego i szczelności (TPE) z bardzo niskim tarciem o powierzchnie stykowe uszczelki. Dla systemu okien przesuwnych również są stosowane dodatki, które zmniejszają tarcie o profil. 

Uszczelki o warstwie „możliwej do zerwania” stosowane w systemach zabudowań drewnianych, w których po nałożeniu farby na profile przystępuje się do usunięcia warstwy możliwej do zerwania uszczelki w celu pozostawienia jej wolnej od resztek farby.


 
   


Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN