Uszczelki

JakośćFachowcy w złączach uszczelniających na usługach przemysłu

STAC, Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L. z siedzibÄ… w Padrón, utworzyÅ‚a w roku 2001 STACPOL, oddziaÅ‚ wyspecjalizowany w projektowaniu i produkcji wszelkiego rodzaju uszczelek dla różnych branż przemysÅ‚u takich jak: nadwozi, izolacji w systemach przemysÅ‚owego zimna i ciepÅ‚a, przemyÅ›le samochodowym, drzwi przechylnych, odnawialnych źródeÅ‚ energii, itp. oraz silnie wyspecjalizowany w sektorze systemów zabudowaÅ„ aluminiowych, drewnianych i PVC.

Celem firmy STACPOL jest dostarczanie przemysÅ‚owi optymalnych rozwiÄ…zaÅ„ w odniesieniu do jego potrzeb dziÄ™ki gamie najwyższej jakoÅ›ci produktów. Aby móc zaoferować naszym klientom najlepsze usÅ‚ugi posiadamy biuro techniczne wyÅ‚Ä…cznie dla projektowania i rozwoju profili polimerowych.
       

Posiadamy certyfikat zgodnoÅ›ci z normÄ… ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i produkcji profili polimerowych metodÄ… wytÅ‚aczania i podwójnego wytÅ‚aczania

Na etapie produkcji jakość zaczyna siÄ™ poprzez wybór optymalnego surowca dla danego zastosowania profilu. Wszystkie nasze surowce speÅ‚niajÄ… normÄ™ EN 12365:2004 regulujÄ…cÄ… odpowiednie cechy dla wytwarzania uszczelek przeznaczonych do sektora zabudowaÅ„.  

Wszystkie nasze linie produkcyjne sÄ… w peÅ‚ni zautomatyzowane i zsynchronizowane w celu uzyskania maksymalnej staÅ‚oÅ›ci pod wzglÄ™dem wymiarów profili.   

Już w trakcie produkcji kontrole jakoÅ›ci sÄ… ciÄ…gÅ‚e. Nasze linie produkcyjne wyposażone sÄ… w optyczne systemy nieustannego pomiaru, które wykrywajÄ… najmniejsze odchylenia od wymiaru i wprowadzajÄ… wspóÅ‚czynniki poprawiajÄ…ce caÅ‚Ä… liniÄ™. 

Przeprowadzamy kontrole funkcyjne profili w których zostanie ostatecznie zamontowana uszczelka i utrzymujemy staÅ‚y kontakt z naszymi klientami. 

Nasze procesy produkcyjne i wsparcie informatyczne pozwalajÄ… nam na dokumentowe przeÅ›ledzenie naszych produktów, poczÄ…wszy od surowców po gotowe elementy. 

Innym ważnym aspektem pod wzglÄ™dem jakoÅ›ci naszych produktów to przestudiowany proces pakowania (uzależniony od wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci każdego profilu i potrzeb naszych klientów) oraz drobiazgowa dystrybucja, co pozwala nam na zagwarantowanie optymalnej obsÅ‚ugi i natychmiastowe terminy dostawy.

LogicznÄ… konsekwencjÄ… naszego doÅ›wiadczenia i rozwoju w sektorze profili polimerowych jest możliwość oferowania przez nas peÅ‚nej usÅ‚ugi od opracowania po produkcjÄ™, dostawÄ™ i gwarancjÄ™ jakoÅ›ci.  Integrated Management System Policy: quality and the  EnvironmentPolígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN